tu van xu ly moi truong
Chất khử mùi Odin
 
Chất khử mùi Odin
ODIN khử mùi bãi rác, trang trại, và nước thải
Đặc điểm:

Odin là chất khử mùi sử dụng các đặc tính tự nhiên đã được khoa học chứng minh của i-ốt, được sử dụng như một chất oxy hóa mạnh để loại bỏ mùi hiệu quả được sản xuất và nhập khẩu 100% tại Hàn Quốc. Đây là công nghệ xanh khử mùi hôi một cách an toàn và hiệu quả.
 
Thông tin thành phần
Tên CAS# % Trọng lượng
I ốt 7553-56-2 0.002
Cuprous I ốt 1681-65-4 0.001
Axit Sulfamic 5329-14-6 <1
Potassium Bicarbonate 298-14-6 <1
Nước 7732-18-5 >98
 
Tính an toàn:


Không gây kích ứng cho da, mắt hay hệ hô hấp và hoàn toàn an toàn cho cả người sử dụng và người lao động vì không độc hại. Không màu và không mùi, không để lại cặn hay tàn dư, phù hợp với mọi ngành nghề khử mùi bằng phương pháp phun sương.

Thông tin độc tính
Các đường vào: Hấp thụ qua da. Hít phải. Nuốt phải

Độc tính ối với ộng vật:

LD50: Không có. LC50: Không có.

Ảnh hưởng mãn tính đến con người:

ĐỘC TÍNH PHÁT TRIỂN: Không có
 
Các tác động độc hai khác đối với con người: Không nguy hiểm khi tiếp xúc với da, nuốt phải, hít phải

Lưu ý đặc biệt về độc tính tính đối với động vật: Không có.

Lưu ý đặc biệt về ảnh hưởng mãn tính đối với con người: Không có.

Lưu ý đặc biệt về các tác động độc hại khác đối với con người: Không có.


 
Ưu điểm vượt trội:
 
-      Tính năng khử mùi cho 4 nhóm mùi chính (99.9%): Amoniac, Trimethylamine, hydro sunfua, methyl mercaptan

Hidro sunfua(H2S) 


I2 + H2S → S + 2HI
8I2 + 8H2S → 16HI + S8
I2 + H2S → S + 2H+ + 2I-
I2 + 2H2S → 2H2 + 2SI
4H2O + 4I2 + H2S → H2SO4 + 8HI
2I2 + 2H2S → 4HI + S2
4I2 + H2S + 10OH- → 6H2O + 8I- + SO42-
3H2O + 3I2 + H2S → 6HI + H2SO3
3H2S + HIO3 → 3H2O + 3S + HI


Amoniac(NH3)
2NH3 + 3I2 → 3H2 + N2I6
8NH3 + 3I2 → N2 + 6NH4I
2NH3 + 3I2 → 3H2 + 2NI3
2NH3 + 3I2 → 6HI + N2
2NH3 + 3I2 → 3H2 + 2I3N

 

 
       


 
-      Tính năng khử trùng đối với vi khuẩn gây bệnh

       
   Ứng dụng:

Sản phẩm đã được ứng dụng sử dụng thực tế các trang trại nuôi heo, trạm xử lý nước thải, bãi rác tại các nước phát triển như Hàn Quốc, Mỹ, Georgia,…